Home > Search > SHINAGAWA OIMACHI APARTMENT (TOKYO APARTMENT)

Map


View larger map

Transportation

Oimachi sta. [JR Keihin Tohoku & Tokyu Oimachi & Rinkai & Aomonoyokocho Keikyu line - 7 min. walk APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Shinagawa - 12 min. | Tokyo sta. - 22 min | Shibuya - 25 min.

Page Top

House Near This Location

SHINAGAWA TOGOSHI "Tokyo Heights"

Apartment
JPY 126,000
Share House
JPY 80,000

Click

OTA-KU OMORI (TOKYO SHARE HOUSE & DORMITORY)

Share House
JPY 74,000
Dormitory
JPY 49,000 -> JPY 44,000

Click

MINATO-KU TAKANAWA (TOKYO APARTMENT & SHARE HOUSE)

Apartment
JPY 126,000
Share House
JPY 72,000

Click

OTA-KU YUKIGAYA-OTSUKA (TOKYO SHARE HOUSE & DORM)

Share House
JPY 81,000
Dormitory
JPY 50,000 -> JPY 46,000

Click

Partners

Page Top