Home > Search > SHINJUKU AKEBONOBASHI 3 (TOKYO SHARE HOUSE)

SHINJUKU AKEBONOBASHI 3 (TOKYO SHARE HOUSE)

Page Top

House Near This Location

SHINJUKU AKEBONOBASHI 4 (TOKYO SHARE HOUSE)

Share House
¥82,000

Akebonobashi sta. (S03) 
[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11) 
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk 
Wakamatsu-kawada sta. (E03) 
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Click

SHINJUKU AKEBONOBASHI 5 (NEAR SOPHIA UNIVERSITY)

Share House
¥86,000
Dormitory
¥50,000

QUIET SHARE HOUSE & DORMITORY NEAR SHINJUKU & SOPHIA UNIVERSITY

Click

Partners

Page Top