Home > Search > SHINJUKU AKEBONOBASHI 4 (TOKYO SHARE HOUSE)

Page Top

House Near This Location

SHINJUKU AKEBONOBASHI 5 (NEAR SOPHIA UNIVERSITY)

Share House
¥86,000
Dormitory
¥50,000

QUIET SHARE HOUSE & DORMITORY NEAR SHINJUKU & SOPHIA UNIVERSITY

Click

Partners

Page Top