Yokohama/Kawasaki Shibuya/Harajuku Shinjuku Saitama Ikebukuro/Itabashi Asakusa/Akihabara Tokyo/Ginza Roppongi/Hiroo Shinagawa/Gotanda/Kawasaki/Yokohama