Inicio > Search > Yoyogiuehara (Formerly Nishihara)

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Yoyogi Uehara sta. (C01) [Odakyu & Subway Chiyoda line] - 4 min. walk APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Shinjuku - 15 min. | Shibuya - 20 min. | Roppongi - 30 min.

Pagina top

Casa cerca de este lugar

YOYOGI KOEN 2

Casa compartida
¥94,000
Dormitorio
¥50,000 -> ¥48,000

Yoyogi Hachiman sta.
[Odakyu line] - 9 min. walk
Yoyogi Uehara sta.(C01)
[Odakyu & Subway Chiyoda line] - 9 min. walk
Yoyogi Koen sta.(C02)
[Subway Chiyoda line] - 9 min. walk
Komaba-Todaimae sta.
[Keio Inokashira Line] - 11 min. walk

Conveniently located close to Shinjuku, Harajuku and Shibuya.

Mas informacion

YOYOGI KOEN 1 (Formerly Tomigaya A)

Casa compartida
¥90,000
Dormitorio
¥55,000 -> ¥49,000

Yoyogi Hachiman sta
[Odakyu Line] - 5 min.a pie
Yoyogi Koen sta. (C02)
[Chiyoda Line] - 5 min.a pie

Mas informacion

TOMIGAYA

Casa compartida
¥85,000

Yoyogi Hachiman sta.
[Odakyu Line] - 5 min.
Yoyogi Koen sta. (C02)
[Subway Chiyoda Line] - 5 min. walk

Mas informacion

YOYOGI UEHARA - Hogar para la comunidad musulmana

Casa compartida
¥81,000 -> ¥73,000
Dormitorio
¥49,000 -> ¥44,000

Mas informacion

Pagina top