Inicio > Search > MEGURO

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Meguro sta. (N01, I01) [JR Yamanote, Tokyu Meguro, Subway Namboku & Mita line] - 15 min. walk or 5 min. by bus APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Shibuya - 18 min. Azabu-juban - 20 min. Shinagawa - 20 min.

Pagina top

Casa cerca de este lugar

MEGURO APARTMENT

Apartamento
JPY 121,000

Mas informacion

YUTENJI

Casa compartida
JPY 80,000

Mas informacion

NAKAMEGURO

Casa compartida
JPY 90,000
Dormitorio
JPY 51,000

Mas informacion

Pagina top