Inicio > Search > HIROO

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Hiroo sta. (H03) [Subway Hibiya Line] - 1 min walk Ebisu - 5 min. | Roppongi- 6 min. | Ginza -15 min.

Página top

Casa cerca de este lugar

TAKANAWA SHINAGAWA

Apartamento
¥125,000
Casa compartida
¥71,000

Sengakuji sta. (A07) 
[Subway Asakusa line] - 5 min. walk 
Shinagawa sta.
[JR Yamanote & Yokosuka line] - 11 min. walk

Más información

Página top