Inicio > Search > KAMIITABASHI

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Kami-Itabashi sta. [Tobu Tojo Line] - 7 min. walk Ikebukuro - 18 min. | Shinjuku - 29 min. | Shibuya - 36 min.

Pagina top

Casa cerca de este lugar

KAMI ITABASHI "Patio House C"

Apartamento
JPY 97,000
Casa compartida
JPY 68,000

Mas informacion

Pagina top