Inicio > Search > NERIMA KOTAKE MUKAIHARA-B

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Kotake-Mukaihara sta. [Subway Yurakucho & Fukutoshin line] - 3 min. walk APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Ikebukuro - 6 min. | Shinjuku - 12 min. | Shibuya - 17 min.

Página top

Casa cerca de este lugar

KANAMECHO IKEBUKURO 2

Apartamento
¥124,000
Casa compartida
¥74,000
Dormitorio
¥48,000

Más información

HIGASHI NAGASAKI B - Sakura House

Apartamento
¥84,000
Casa compartida
¥65,000

Estación de Higashi Nagasaki 
[Línea Seibu Ikebukuro] - 3 minutos a pié
Estación de Ochiai Minami Nagasaki 
[Línea Toei Oedo] - 12 minutos a pié
Estación Senkawa 
[Línea Tokyo Metro Fukutoshin y Yurakucho] - 14 minutos a pié

Más información

SHIN EGOTA - B

Apartamento
¥110,000


Shin -egota sta. (E34)

[Subway Oedo line] - 7 min. walk
Ekoda sta.
[Seibu Ikebukuro line] - 14 min. walk

Más información

SHINJUKU OCHIAI MINAMI NAGASAKI

Casa compartida
¥62,000

Ochiai Minami Nagasaki Sta. (E33)
[Subway Oedo Line] - 11 min. walk
Arai Yakushimae sta.
[Seibu Shinjuku Line] - 14 min. walk

Más información

Página top