Inicio > Search > KANAMECHO

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Kanamecho sta. (F08) [Subway Fukutoshin Line] - 10 min. walk APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Ikebukuro - 12 min. | Shinjuku - 25 min. | Shibuya - 29 min.

Pagina top

Casa cerca de este lugar

IKEBUKURO SUNSHINE CITY - Sakura House

Casa compartida
JPY 56,000
Dormitorio
JPY 45,000

Mas informacion

HIGASHI NAGASAKI B - Sakura House

Apartamento
JPY 84,000
Casa compartida
JPY 65,000

Mas informacion

HIGASHI NAGASAKI TERRACE - Sakura House

Casa compartida
JPY 75,000
Dormitorio
JPY 48,000

Mas informacion

Pagina top