Inicio > Search > SHINJUKU AKEBONOBASHI 4

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Akebonobashi sta. (S03) [Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk Yotsuya-sanchome sta. (M11) [Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk Wakamatsu-kawada sta. (E03) [Subway Oedo Line] - 15 min. walk / APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Shinjuku - 19 min.| Tokyo - 29 min. | Roppongi - 36 min.

Página top

Casa cerca de este lugar

SHINJUKU AKEBONOBASHI 1

Casa compartida
¥65,000


Akebonobashi sta. (S03)

[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Más información

SHINJUKU AKEBONOBASHI 2

Casa compartida
¥85,000


Akebonobashi sta. (S03)
[Subway Shinjuku Line] - 5 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 10 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)

[Subway Oedo Line] - 11 min. wall

Más información

SHINJUKU AKEBONOBASHI 3

Casa compartida
¥80,000


Akebonobashi sta. (S03)

[Subway Shinjuku Line] - 5 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 10 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)

[Subway Oedo Line] - 11 min. walk

Más información

SHINJUKU AKEBONOBASHI 5

Casa compartida
¥86,000
Dormitorio
¥50,000


Akebonobashi sta. (S03)
 
[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11) 
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk 
Wakamatsu-kawada sta. (E03) 
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Más información

Página top