Inicio > Search > TOMIGAYA

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Yoyogi Hachiman sta. [Odakyu Line] - 5 min. Yoyogi Koen sta. (C02) [Subway Chiyoda Line] - 5 min. walk APPROX. TIME TO KEY STATION (including walking time) Omotesando- 15 min| Shinjuku - 10 min. | Shibuya - 14 min.

Pagina top

Casa cerca de este lugar

YOYOGI KOEN 1 (Formerly Tomigaya A)

Casa compartida
JPY 90,000
Dormitorio
JPY 53,000

Yoyogi Hachiman sta
[Odakyu Line] - 5 min.a pie
Yoyogi Koen sta. (C02)
[Chiyoda Line] - 5 min.a pie

Mas informacion

YOYOGI UEHARA - Hogar para la comunidad musulmana

Casa compartida
JPY 79,000 -> JPY 74,000
Dormitorio
JPY 48,000 -> JPY 45,000

Mas informacion

Yoyogiuehara (Formerly Nishihara)

Casa compartida
JPY 66,000

Yoyogi Uehara sta. (C01)
[Odakyu & Subway Chiyoda line] - 4 min. walk

Mas informacion

YOYOGI KOEN 2

Casa compartida
JPY 94,000
Dormitorio
JPY 50,000 -> JPY 46,000

Yoyogi Hachiman sta.
[Odakyu line] - 9 min. walk
Yoyogi Uehara sta.(C01)
[Odakyu & Subway Chiyoda line] - 9 min. walk
Yoyogi Koen sta.(C02)
[Subway Chiyoda line] - 9 min. walk
Komaba-Todaimae sta.
[Keio Inokashira Line] - 11 min. walk

Conveniently located close to Shinjuku, Harajuku and Shibuya.

Mas informacion

Pagina top