Inicio > Search > SHINJUKU AKEBONOBASHI 1

Mapa


Ver mapa grande

Transporte

Pagina top

Casa cerca de este lugar

SHINJUKU AKEBONOBASHI 2

Casa compartida
JPY 85,000 -> JPY 76,000


Akebonobashi sta. (S03)
[Subway Shinjuku Line] - 5 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 10 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)

[Subway Oedo Line] - 11 min. wall

Mas informacion

SHINJUKU AKEBONOBASHI 3

Casa compartida
JPY 80,000


Akebonobashi sta. (S03)

[Subway Shinjuku Line] - 5 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 10 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)

[Subway Oedo Line] - 11 min. walk

Mas informacion

SHINJUKU AKEBONOBASHI 4

Casa compartida
JPY 82,000


Akebonobashi sta. (S03)
 
[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11) 
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk 
Wakamatsu-kawada sta. (E03) 
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Mas informacion

SHINJUKU AKEBONOBASHI 5

Casa compartida
JPY 86,000 -> JPY 79,000
Dormitorio
JPY 50,000


Akebonobashi sta. (S03)
 
[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11) 
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk 
Wakamatsu-kawada sta. (E03) 
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Mas informacion

Pagina top