Inicio > Search > SHINJUKU AKEBONOBASHI 2

SHINJUKU AKEBONOBASHI 2


Akebonobashi sta. (S03)
[Subway Shinjuku Line] - 5 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 10 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)

[Subway Oedo Line] - 11 min. wall

Nota:

Por favor tenga en cuenta que se añaden 20,000yenes por cada persona adicional que se aloje con usted.

Pagina top

Casa cerca de este lugar

SHINJUKU AKEBONOBASHI 1

Casa compartida
¥65,000


Akebonobashi sta. (S03)

[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Mas informacion

SHINJUKU AKEBONOBASHI 3

Casa compartida
¥80,000


Akebonobashi sta. (S03)

[Subway Shinjuku Line] - 5 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11)
[Subway Marunouchi Line] - 10 min. walk
Wakamatsu-kawada sta. (E03)

[Subway Oedo Line] - 11 min. walk

Mas informacion

SHINJUKU AKEBONOBASHI 4

Casa compartida
¥82,000


Akebonobashi sta. (S03)
 
[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11) 
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk 
Wakamatsu-kawada sta. (E03) 
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Mas informacion

SHINJUKU AKEBONOBASHI 5

Casa compartida
¥86,000
Dormitorio
¥50,000


Akebonobashi sta. (S03)
 
[Subway Shinjuku Line] - 6 min. walk
Yotsuya-sanchome sta. (M11) 
[Subway Marunouchi Line] - 12 min. walk 
Wakamatsu-kawada sta. (E03) 
[Subway Oedo Line] - 15 min. walk

Mas informacion

Pagina top